Subbakalavr

AÇIKÖĞRETİM FAKULTESİ - SUBBAKALAVR

Ev İdaresi, ev ve ev işlevini üstlenen kurumların ekonomik ve sağlık işlerini yürüten, bu konularda araştırmalar yapan bir disiplindir. Bir yönüyle ailenin toplumsal ve ekonomik yaşayışını daha iyi bir düzeye çıkarabilmek için çalışmalar yaparken, diğer yönüyle de kurum ve kuruluşlarda bu işlevleri üstlenerek kurumun daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli olan hizmet birimlerinin oluşturulmasında yardımcı olmaktadır. Özellikle günümüzde işletmecilikte önemli bir görev üstlenen ev idaresi, kurumun ekonomik yapısından, sağlık konusuna ve tüketici bilincinin oluşmasına dek geniş bir yelpaze içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle bölümde ev ve kurum idaresi yönetimi için ev ekonomisi, aile içi iletişim, aile ve toplum sağlığı, moda tasarımı, beslenme, kişisel bakım, konut seçimi ve düzenlenmesi, tüketici bilincinin oluşturulması ve korunması gibi kuramsal dersler yer almaktadır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan Ev İdaresi Bölümü Ön Lisans Programı alanında uzman kişilerin yazdıkları kitapları ve İnternet aracılığı ile etkin bir iletişim biçimi gerçekleştirerek öğrencilerine hizmet sunmaktadır.

Xarici Ticarət (Dış Ticaret) üzrə subbakalavr dərəcəsi tələbələrə xarici ticarət əməliyyatları üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən idxalat və ixracata əsaslanan bank işi, nəqliyyat və  gömrük əməliyyatları, həmçinin öz işlərini qurmaq və uğurla fəaliyyət göstərmək üçün lazım olan bilik və bacarıqları öyrədir.

Məzunlarımız kiçik və orta miqyaslı firma və şirkətlərin xarici ticarət şöbələrində, banklarda, beynəlxalq logistika firmalarında işləyə bilərlər.

Spor Yönetimi Önlisans Programı; genel işletmecilik ile ilgili kavramlar ve yaklaşımlar yanında spor yönetimi, spor hukuku, spor ekonomisi, sporda finans, spor pazarlaması ve sporda sponsorluğu içeren disiplinlerarası bir alandır.

Spor Yönetimi Önlisans Programı, Açıköğretim Fakültesi içerisinde yer alan bir önlisans programıdır. Programda, zorunlu alan bilgisi, meslek bilgisi, ve genel kültür derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar.

Bank və Sığorta İşi (Bankacılık və Sigortacılık) üzrə subbakalavr dərəcəsi tələbələrə müasir tələblərə cavab verən bank və sığorta sahəsində uğurlu fəaliyyət göstərmək üçün lazım olan bilik və bacarıqları öyrədir.

Məzunlarımız özəl sektora aid banklarda, maliyyə təşkilatlarında, mühasibatlıq şirkətlərində, müxtəlif idarələrin məlumat-əməliyyat mərkəzlərində, həmçinin sığorta xidmətlərinin verildiyi şirkətlərdə, idarə və təşkilatlarda işləyə bilərlər.

Programın amacı ulusal yeterlilikler çerçevesinde çağrı merkezi sektörünün temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetimine vakıf, sektörün gereksinim duyduğu yetkinliklere sahip çağrı insan kaynağı yetiştirmektir.

Ülkemizde çağrı merkezi sektörünün gelişimine paralel olarak nitelikli eleman ihtiyacı da artmaktadır. Bu nedenle sektöre ilgi duyan ve bu alanda eğitim alarak mesleki anlamda uzmanlaşmak isteyenlere  Açıköğretim yoluyla sektörde istihdam edilme imkânı sağlanması amaçlanmaktadır.

Günümüz iş dünyasında rekabet avantajı elde etmek amacıyla insan kaynaklarına daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Bunun bir göstergesi olarak da insan kaynakları birimi yöneticilerinin ve çalışanlarının yaptıkları işin uzmanı olmaları beklentileri artmıştır. İnsan Kaynakları Yöneticiliği önlisans programının amacı, insan kaynakları yönetimi alanında işletmelerin sayı ve nitelik olarak uzman ve ara personel gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Programın amacı; Türkiye’nin arkeolojik varlıklarının, kültürel miras ve sanat birikiminin özenle korunması, bu varlıkların ulusal ve uluslararası turizme açılarak turizm açısından çekim alanına dönüştürülmesi ve bu yolla sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunacak, turizm sektöründe fark yaratabilecek elemanlar yetiştirmektir. Günümüzde turizm sektöründeki gelişmeler bu alanı popüler hale getirmiştir. Bununla birlikte bu alanda faaliyet göstermesine karşın akademik eğitim almamış çok sayıda çalışan bulunmaktadır. Bu kişilerin uzaktan öğretim yoluyla bilgi gereksinimlerinin giderilmesi ve Kültürel Miras ve Turizm konusuna ilgi duyanlara eğitim olanağın sağlanması amaç edinilmiştir.

Marka İletişimi Önlisans Programı; marka iletişimi ve pazarlama iletişiminin temel kavramlarını bilen ve bu kavramlar çerçevesinde oluşan teorik bilgiyi pratiğe dönüştürebilecek; kurum ve kuruluşların markalaşma sürecinin yönetilmesine yardımcı olabilecek; kendini gelişime ve geliştirmeye adamış; görev ve sorumluluklarının bilincinde,  her türlü görevde kurumsal, kültürel, toplumsal ve etik değerlere, sosyal adalete saygılı personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Media və Kommunikasiya (Medya ve İletişim) üzrə subbakalavr dərəcəsi tələbələrə yerli, regional və beynəlxalq media təşkilatlarında uğurlu fəaliyyət göstərmək üçün lazım olan bilik və bacarıqları öyrədir.

Məzunlarımız media sektorunun  müxtəlif sahələrində, təşkilati əlaqələr yaxud ictimaiyyətlə əlaqələr şöbələrində, eyni zamanda özəl şirkətlərin mətbuat xidməti şöbələrində işləyə bilərlər.

Bu program, fotoğrafçılık ve kameramanlık mesleğine yönelik olarak bilgileri ve mesleği yapmaya yönelik hazırlıkları içermektedir. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programında okutulan dersler dönemliktir ve bölümün öğrenim süresi iki yıldır. Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda iki kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara ve yıl sonu sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar. Programın 1. ve 2. sınıfında toplam 33 ders okutulmaktadır. 2014-2015 döneminde programın kontenjanı 1100 öğrenci ile sınırlıdır.

Açık ve uzaktan öğretimden diğer açık ve uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.20 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programına kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemi ile yürütülmekte olan kontenjan sınırlaması olmayan ve okudukları veya mezun oldukları programlardan farklı olmak kaydıyla açıköğretim sistemiyle öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine İkinci Üniversite kapsamında başvuru yapabilirler.

2014 Dikey Geçiş Kılavuzuna göre Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı mezunları dikey geçiş sınavlarına girdikten sonra ilgili üniversitenin gerekli koşullarını sağlarsa aşağıdaki bölümlere dikey geçiş yapabilir.

 • Basın ve Yayın
 • Film Tasarımı
 • Fotoğraf
 • Fotoğraf ve Video
 • Gazetecilik
 • Görsel İletişim
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
 • Grafik
 • Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı
 • Grafik Sanatları
 • Grafik Tasarım
 • Grafik Tasarımı
 • İletişim
 • İletişim Bilimleri
 • İletişim Sanatları
 • İletişim Tasarımı
 • İletişim Tasarımı ve Yönetimi
 • İletişim ve Tasarımı
 • Medya ve İletişim
 • Medya ve İletişim Sistemleri
 • Radyo ve Televizyon
 • Radyo, Televizyon ve Sinema
 • Sinema ve Televizyon
 • Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
 • Yeni Medya
 • İktisat (Açık ve Uzaktan Eğitim)
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açık ve Uzaktan Eğitim)
 • Kamu Yönetim (Açık ve Uzaktan Eğitim)
 • Maliye (Açık ve Uzaktan Eğitim)
 • Uluslararası İlişkiler (Açık ve Uzaktan Eğitim)
 • İşletme (Açık ve Uzaktan Eğitim)
 • Konaklama İşletmeciliği (Açık ve Uzaktan Eğitim)

Radyo ve  Televizyon Programcılığı bir önlisans programıdır. Bu nedenle mesleki eğitime önem verilmektedir. Bunun yanında, bu programdan mezun olan öğrenciler öğrenim hayatlarına, ilgili lisans programlarında devam etme şansına sahiptir.

Web dizayn və kodlaşdırma subbakalavr ixtisasının məqsədi web dizayn və kodlaşdırma sahələrinə lazımlı ixtisaslı kadr hazırlamaqdır. Eyni zamanda bu proqram  web dizayn sahələrində  çalışan işçilərin öz fəaliyyətlərinin səmərəliliyinin artırılması üçün əlavə bilik və bacarıqlara sahib olmasına xidmət edir.

Web Dizayn və Kodlaşdırma üzrə Subbakalavr ixtisasını müvəffəqiyyətlə tamamlayan məzunlar informasiya sektorunda Web Design Expert, Web Designer, Coding Expert ,Visual Web Designer, Interface Developer kimi işləyə bilərlər.

Qeydiyyat

 


×
E-Sertifika Üzrə Qeydiyyat

 


×