Subbakalavr

AÇIKÖĞRETİM FAKULTESİ - SUBBAKALAVR

Ev İdaresi, ev ve ev işlevini üstlenen kurumların ekonomik ve sağlık işlerini yürüten, bu konularda araştırmalar yapan bir disiplindir. Bir yönüyle ailenin toplumsal ve ekonomik yaşayışını daha iyi bir düzeye çıkarabilmek için çalışmalar yaparken, diğer yönüyle de kurum ve kuruluşlarda bu işlevleri üstlenerek kurumun daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli olan hizmet birimlerinin oluşturulmasında yardımcı olmaktadır. Özellikle günümüzde işletmecilikte önemli bir görev üstlenen ev idaresi, kurumun ekonomik yapısından, sağlık konusuna ve tüketici bilincinin oluşmasına dek geniş bir yelpaze içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle bölümde ev ve kurum idaresi yönetimi için ev ekonomisi, aile içi iletişim, aile ve toplum sağlığı, moda tasarımı, beslenme, kişisel bakım, konut seçimi ve düzenlenmesi, tüketici bilincinin oluşturulması ve korunması gibi kuramsal dersler yer almaktadır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan Ev İdaresi Bölümü Ön Lisans Programı alanında uzman kişilerin yazdıkları kitapları ve İnternet aracılığı ile etkin bir iletişim biçimi gerçekleştirerek öğrencilerine hizmet sunmaktadır.

Xarici Ticarət (Dış Ticaret) üzrə subbakalavr dərəcəsi tələbələrə xarici ticarət əməliyyatları üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən idxalat və ixracata əsaslanan bank işi, nəqliyyat və  gömrük əməliyyatları, həmçinin öz işlərini qurmaq və uğurla fəaliyyət göstərmək üçün lazım olan bilik və bacarıqları öyrədir.

Məzunlarımız kiçik və orta miqyaslı firma və şirkətlərin xarici ticarət şöbələrində, banklarda, beynəlxalq logistika firmalarında işləyə bilərlər.

İdman İdarəçiliyi (Spor Yönetimi) üzrə subbakalavr dərəcəsi  tələbələrə bu sahədə hər hansı problemin həll yollarını inkişaf etdirməyi , bu sahədə və  həmçinin digər sahələrdə (ictimaiyyətlə əlaqələr, marketinq və s.) ixtisaslaşaraq işləyə bilmə bacarığı qazandırır.

Bu ixtisası müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra məzunlar idman klublarında, gənclər və idman  idarəçiliyi idarələrində işləmək imkanı əldə edirlər. Həmçinin bu ixtisasdan məzun olanlar idman idarəçiliyi ilə əlaqədar bütün sahələrdə öz işlərini qura bilərlər.

Bank və Sığorta İşi (Bankacılık və Sigortacılık) üzrə subbakalavr dərəcəsi tələbələrə müasir tələblərə cavab verən bank və sığorta sahəsində uğurlu fəaliyyət göstərmək üçün lazım olan bilik və bacarıqları öyrədir.

Məzunlarımız özəl sektora aid banklarda, maliyyə təşkilatlarında, mühasibatlıq şirkətlərində, müxtəlif idarələrin məlumat-əməliyyat mərkəzlərində, həmçinin sığorta xidmətlərinin verildiyi şirkətlərdə, idarə və təşkilatlarda işləyə bilərlər.

Ölkəmizdə çağrı mərkəzi sektorunun inkişafı ilə ixtisaslı kadrlara da tələbatı artır. Çağrı Mərkəzi Xidmətləri (Çağrı Merkezi Hizmetleri)  ixtisası bu səbəbdən sektora maraq göstərən və bu sahədə təhsil alaraq ixtisaslaşmaq istəyənlərə lazım olan bilik və bacarıqları öyrədir.

Məzunlar, Ölkəmizdə sürətlə inkişaf edən çağrı mərkəzləri başda olmaq üzrə bütün müştəri təmsilçiliklərində çalışa bilərlər.

Günümüz iş dünyasında rekabet avantajı elde etmek amacıyla insan kaynaklarına daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Bunun bir göstergesi olarak da insan kaynakları birimi yöneticilerinin ve çalışanlarının yaptıkları işin uzmanı olmaları beklentileri artmıştır. İnsan Kaynakları Yöneticiliği önlisans programının amacı, insan kaynakları yönetimi alanında işletmelerin sayı ve nitelik olarak uzman ve ara personel gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Programın amacı; Türkiye’nin arkeolojik varlıklarının, kültürel miras ve sanat birikiminin özenle korunması, bu varlıkların ulusal ve uluslararası turizme açılarak turizm açısından çekim alanına dönüştürülmesi ve bu yolla sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunacak, turizm sektöründe fark yaratabilecek elemanlar yetiştirmektir. Günümüzde turizm sektöründeki gelişmeler bu alanı popüler hale getirmiştir. Bununla birlikte bu alanda faaliyet göstermesine karşın akademik eğitim almamış çok sayıda çalışan bulunmaktadır. Bu kişilerin uzaktan öğretim yoluyla bilgi gereksinimlerinin giderilmesi ve Kültürel Miras ve Turizm konusuna ilgi duyanlara eğitim olanağın sağlanması amaç edinilmiştir.

Marka İletişimi Önlisans Programı; marka iletişimi ve pazarlama iletişiminin temel kavramlarını bilen ve bu kavramlar çerçevesinde oluşan teorik bilgiyi pratiğe dönüştürebilecek; kurum ve kuruluşların markalaşma sürecinin yönetilmesine yardımcı olabilecek; kendini gelişime ve geliştirmeye adamış; görev ve sorumluluklarının bilincinde,  her türlü görevde kurumsal, kültürel, toplumsal ve etik değerlere, sosyal adalete saygılı personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Media və Kommunikasiya (Medya ve İletişim) üzrə subbakalavr dərəcəsi tələbələrə yerli, regional və beynəlxalq media təşkilatlarında uğurlu fəaliyyət göstərmək üçün lazım olan bilik və bacarıqları öyrədir.

Məzunlarımız media sektorunun  müxtəlif sahələrində, təşkilati əlaqələr yaxud ictimaiyyətlə əlaqələr şöbələrində, eyni zamanda özəl şirkətlərin mətbuat xidməti şöbələrində işləyə bilərlər.

Fotoqrafçılıq və Kameramanlıq(Fotoğrafcılık ve Kameramanlık) üzrə subbakalavr dərəcəsi bu sahədə  çalışan tələbələrə öz ixtisaslarını artırmaqda və bu sahədə karyera qurmaqda yardımçı olur.

Fotoqrafiya və kameramanlık ixtisasını müvəffəqiyyətlə tamamlayan məzunlar, mətbuat-nəşr sektorunda, ictimai və xüsusi televiziya kanallarında, kino sektoruna aid film studiyalarında,  reklamçılıq sektorunda çalışa bilərlər.

Radio və Televiziya Programcılığı(Radyo ve  Televizyon Programcılığı ) üzrə subbakalavr dərəcəsi tələbələrə  radio və televiziya proqramları mövzusunda lazımlı təşkilati məlumatları öyrədir. Eyni zamanda bu ixtisas peşəkar teleradio mütəxəssislərinin hazırlanmasına, həmçinin bu sahədə çalışan şəxslərə  ixtisaslarının təkmilləşdirilməsinə kömək edir.

Bu ixtisası müvəffəqiyyətlə başa vurmuş məzunlar radio və televiziya sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət qurumlarında və özəl sektorda işləyə bilərlər.

Web dizayn və kodlaşdırma subbakalavr ixtisasının məqsədi web dizayn və kodlaşdırma sahələrinə lazımlı ixtisaslı kadr hazırlamaqdır. Eyni zamanda bu proqram  web dizayn sahələrində  çalışan işçilərin öz fəaliyyətlərinin səmərəliliyinin artırılması üçün əlavə bilik və bacarıqlara sahib olmasına xidmət edir.

Web Dizayn və Kodlaşdırma üzrə Subbakalavr ixtisasını müvəffəqiyyətlə tamamlayan məzunlar informasiya sektorunda Web Design Expert, Web Designer, Coding Expert ,Visual Web Designer, Interface Developer kimi işləyə bilərlər.

Qeydiyyat

 


×
E-Sertifika Üzrə Qeydiyyat

 


×