Beynəlxalq Dərəcəli Sertifikat Proqramları

E-SERTİFİKA PROQRAMLARI

      Türkiyənin Anadolu Dövlət Universiteti cəmi 3 aya öz bilik və bacarıqlarını artırmaq istəyən, seçdiyi sahənin mütəxəssisi olmaq və karyerasında yüksəlmək arzusunda olan hər kəs üçün müxtəlif peşə və ixtisaslar üzrə online formada e-Sertifika Proqramları təklif edir.

 İstər tələbə,  istər peşə sahibi olan şəxslər, iş adamları, hətta  evdar  xanımlar da Marketinq, İnsan  Resurslarının İdarə Edilməsi, Turizm, Mühasibatlıq, İnkişafa Dəstək, Web dizayn, Kodlaşdırma, Kulinariya  kimi proqramların da daxil olduğu  100-dən çox e-Sertifika proqramlarında iştirak edib sertifikat əldə edə bilərlər. 

Dərslər online formada, zəngin dərs materiallarından (PDF kitablar, video-izahlı dərslər,  audio dərslər, izahlı testlər və s.) istifadə olunmaqla seçilən proqrama uyğun olaraq Türk və ya İngilis dilində tədris olunur.

Proqramı müvəffəqiyyətlə tamamlayan hər kəs Anadolu Universitetinin Beynəlxalq Dərəcəli Serifikatı ilə təmin olunur.

Proqramın qiyməti 250 avrodur.

Qeydiyyatdan keçmək üçün tələb olunan sənədlər:

1. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd

2. Attestat və ya diplom

3. 4×5 ölçüsündə, ağ fonda, 2 ədəd mat şəkil.

İdarəetmə və Təşkilatçılıq

İdarəetmə və Təşkilatçılıq e-Sertifika Proqramı ümumi biznes sahəsində iqtisadi məlumatların təqdim edilməsi, bu sahə iştirakçılarının mövcud bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməyə əlavə töhfələr vermək məqsədi ilə həyata keçirilir.

İdarəçi Assistenti

İdarəçi Assistenti e-Sertifika  Proqramının əsas məqsədi, bu proqramın təhsilini alan şəxsi  müəssisələrin necə fəaliyyət göstərmələri mövzusunda məlumatlandırır.

Mühasibat və İdarəetmə

Mühasibat və İdarəetmə e-Sertifikat proqramı biznesin bütün funksiyaları, xüsusilə mühasibat və maliyyə sahəsində təhsil almayan  texniki icraçılar başda olmaqla idarəetmədə işləməyi özünə hədəf bilən bütün  şəxsləri əhatə edir.

Ümumi Muhasibatlıq

Ümumi Mühasibatlıq e-Sertifika Proqramı ümumi mühasibatlıq, əsas informasiya texnologiyaları və hüquqa aid məsələlərə müasir məlumatların əlavə edilməsi ilə bu sahə iştirakçılarının mövcud bilik və bacarıqlarının inkişafına kömək etmək məqsədi daşıyır.

Ünsiyyət Bacarığı

İş həyatında əlaqələrin inkişaf etdirilməsində, insanlarda davranış dəyişikliyi və səmərəli koordinasiyanı təmin etmək üçün  ünsiyyət  ən vacib amildir. Bu proqramda peşəkar həyatda lazımi ünsiyyət üsulları və ünsiyyət sənətinin incəlikləri təqdim olunur.

Korporativ Ünsiyyət

Korporativ ünsiyyət hər keçən gün daha da mürəkkəbləşən iş proseslərinin səmərəli, effektiv və davamlı inkişafını təmin etmək üçün mühüm  bir funksiyanı öz üzərinə götürür, və bu bir çox şirkətlərdə idarəetmə funksiyası hesab olunur.

Marketinq Menecment

Konsepsiya kimi satış ən vacib marketinq fəaliyyətlərindən biridir. İnsanlar ömür boyu nəsə sataraq yaşayırlar. Satış bir şəxsin və ya operatorun  müştəri mövqeyində olan başqa bir şəxsi və ya firmanı öz məhsulunu  almağa  razı salmaqla bu fəaliyyətdən mənfəət əldə etmək sənətidir.

Xarici Siyasət və Diplomasiya

Xarici Siyasət və Diplomatiya e-Sertifika  Proqramında  Beynəlxalq əlaqələrə giriş, xarici siyasət və diplomatik tarixi məsələlər müzakirə edilirək iştirakçıları  bu məsələlər barədə məlumatlandırmaq əsas götürülür.

Xarici Ticarət Mütəxəssisi

Xarici Ticarət Mütəxəssisi e-Sertifika  Proqramı  idxal və ixrac məntəqələrində çalışan işçilər, xarici ticarət və gömrük müşavirlik firmaları, xarici ticarətdə ixtisaslaşmaq istəyənlər üçün hazırlanan tədris proqramıdır.

İş Həyatı və Qaydaları

Rəqabət gücü yüksək olan, məşhur və böyük müəssisələr deyirlər ki,onları  bu mövqeyə gətirən güc insanlar üçün etdikləri sərmayədir. Bu müəssisələrin insan resursları profilinə baxanda çoxluğu yaxşı təhsil almış, ətraf mühiti təhlil, tədqiq edə bilən,  daim öyrənməyə meylli, öyrədən, adaptasiya bacarığı olan kadrlar təşkil edir .

Səhiyyədə Ünsiyyət

Səhiyyədə Ünsiyyəti e-Sertifika  Proqramı səhiyyə sahəsinin hər mərhələsində xidmət göstərən səhiyyə işçilərinə daha yaxşı ünsiyyət qurmaq imkanları verən bilik və bacarıqları təmin etmək məqsədi daşıyır. Bu e-Sertifika Proqramı sayəsində səhiyyə sahəsində xidmət göstərən bütün səhiyyə işçiləri üçün daha keyfiyyətli ünsiyyət qurmaq imkanları təmin edilir.

Tibbi Assistentlik

Tibb Assistentliyi  e-Sertifika  Proqramı tibb assistenti kimi çalışan  və ya çalışmaq istəyən, peşələrini dəyişdirmək istəyən , öz tibbi  bacarıqlarını artırmaq istəyən və bu sahədə daha səmərəli işləmək istəyən şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Məlumat Sisteminin Dizaynı

Məlumat Sisteminin Dizaynı e-Sertifika  Proqramının əsas məqsədi sistemin analizi və dizaynı, Kompüterə Giriş və Proqramlaşdırma və  İstifadəçilərin Təcrübəsi Dizaynı kimi məsələlərdə bütün məlumatlar  da əlavə edilərək  iştirakçıların bilik və bacarıqlarının inkişafına  töhvəni təmin etməkdir.

Sığorta Agentliyi İdarəçiliyi

Bu proqramın əsas məqsədi sığorta sektorunun tələb etdiyi ixtisaslı işçi gücünün yetişdirilməsini,bu sahənin işçilərinin özlərini inkişaf etdirməsini, sığorta şüurunun yayılmasını təmin etməkdir.

Mətbuat Fotoqrafçılığı

Mətbuat Fotoqrafçılığı e-Sertifika Proqramı  mətbuat fotoqrafçılığı, əsas fotoqrafçılıq, rəqəmsal fotoqrafiya ilə tanışlığa və iştirakçıların hazırkı bilik və bacarıqlarının artırılmasına kömək edir.

Kulinariya Mədəniyyəti

Kulinariya mədəniyyəti  e-Sertifika  Proqramının əsas məqsədi istər günlük həyatda, istərsə də peşə həyatında bu sahəyə maraq göstərən və özlərini bu sahədə inkişaf  etdirmək istəyən həvəskar şəxslərin mövcud bilik və bacarıqlarının inkişafına kömək etməkdir.

Pərakəndəçilik

Pərakəndəçilik, istehsalçı və istehlakçı arasında  malların nəqli (köçürülməsi) prosesində vasitəçilik xidmətidir. Başqa sözlə mal və ya xidmətlərin kommersiya məqsədləri üçün və ya şəxsi ehtiyacları üçün istifadə edilməməsi və ya satılmaması şərtilə istehlakçıya birbaşa ötürülməsi xidmətidir.

Korporativçilik

Gənclərin üstünlük təşkil etdiyi kooperativçilik sektoruna birbaşa və ya dolayı yolla xidmət edən şəxslərin təhsil səviyyəsini artırmaq və eyni zamanda cəmiyyətdə kooperativçilik şüurunu formalaşdırmağa yönəlmiş tədqiqat və informasiyanı həyata keçirməkdir.

Korporativ Reklam və Əlaqələrin İdarə Edilməsi

Korporativ Reklam və Əlaqənin İdarəedilməsi e-Sertifika Proqramı strateji əlaqə, korporativ sosial öhdəlik, reklamçılıq sahəsində yeni məlumatlarların da əlavə edilməsi ilə iştirakçıların mövcud bilik və bacarıqlarının inkişafına kömək etmək məqsədi daşıyır.

İnkişafa Dəstək (Valideynlər-Məktəbəqədər)

İnkişafa Dəstək (Valideynlər-Məktəbəqədər) e-Sertifika Proqramının məqsədi 0-18 yaş arasında inkişaf çatışmazlığı  olan uşaqları funksional və praktiki bacarıqlarla təmin etməkdir.

İnkişafa Dəstək - Məktəbdövrü

İnkişafa Dəstək (Valideynlər-Məktəb dövrü) e-Sertifika Proqramının məqsədi 0-18 yaş arasında inkişaf çatışmazlığı  olan uşaqları  funksional və praktiki bacarıqlarla təmin etməkdir.

İnkişafa Dəstək - Yeniyetməlik Dövrü

İnkişafa Dəstək (Valideynlər-Yeniyetməlik dövrü) e-Sertifika Proqramının məqsədi 0-18 yaş arasında inkişaf çatışmazlığı  olan uşaqları  funksional və praktiki bacarıqlarla təmin etməkdir.

İnkişafa Dəstək (Müəllimlər-Məktəbəqədər)

İnkişafa Dəstək (Müəllimlər-Məktəbəqədər) e-Sertifika Proqramının məqsədi 0-18 yaş arasında inkişaf çatışmazlığı  olan uşaqları funksional və praktiki bacarıqlarla təmin etməkdir.

İnkişafa Dəstək - Məktəbdövrü ( Müəllimlər üçün )

İnkişafa Dəstək (Müəllimər-Məktəb dövrü) e-Sertifika Proqramının məqsədi 0-18 yaş arasında inkişaf çatışmazlığı  olan uşaqları  funksional və praktiki bacarıqlarla təmin etməkdir.

İnkişafa Dəstək - Yeniyetməlik Dövrü Müəllimlər üçün

İnkişafa Dəstək ( Müəllimlər-Yeniyetməlik dövrü) e-Sertifika Proqramının məqsədi 0-18 yaş arasında inkişaf çatışmazlığı  olan uşaqları  funksional və praktiki bacarıqlarla təmin etməkdir.

Coğrafi İnformasiya Sistemləri

Coğrafi İnformasiya Sistemləri e-Sertifika Proqramının məqsədi, dövlət və özəl qurumlarda mühüm qərarların qəbul edilməsi prosesində effektiv coğrafi informasiya texnologiyaları  və məkan məlumatlarının idarə edilməsinin əsas prinsipləri mövzusunda  analitik düşünə bilən, eyni zamanda problemləri müstəqil həll etmə və qərar vermə bacarıqları olan kadrlar hazırlamaqdır.

Coğrafi İnformasiya Sistemləri (MAPINFO)

Coğrafi İnformasiya Sistemləri e-Sertifika Proqramının məqsədi, dövlət və özəl qurumlarda mühüm qərarların qəbul edilməsi prosesində effektiv coğrafi informasiya texnologiyaları  və məkan məlumatlarının idarə edilməsinin əsas prinsipləri mövzusunda  analitik düşünə bilən, eyni zamanda problemləri müstəqil həll etmə və qərar vermə bacarıqları olan kadrlar hazırlamaqdır.

Coğrafi İnformasiya Sistemləri ( QGİS )

Coğrafi İnformasiya Sistemləri e-Sertifika Proqramının məqsədi, dövlət və özəl qurumlarda mühüm qərarların qəbul edilməsi prosesində effektiv coğrafi informasiya texnologiyaları  və məkan məlumatlarının idarə edilməsinin əsas prinsipləri mövzusunda  analitik düşünə bilən, eyni zamanda problemləri müstəqil həll etmə və qərar vermə bacarıqları olan kadrlar hazırlamaqdır.

EKOTURİZM

Ekoturizm

Ən qısa zamanda Ekoturizm sahəsinin mütəxəssisi olmaq və bu sahədə karyeranızı qurmaq istəyirsinizsə vaxt itirmədən qedyiyyatdan keçin!

Coğrafi İnformasiya Sistemləri ( QGİS )

Coğrafi İnformasiya Sistemləri e-Sertifika Proqramının məqsədi, dövlət və özəl qurumlarda mühüm qərarların qəbul edilməsi prosesində effektiv coğrafi informasiya texnologiyaları  və məkan məlumatlarının idarə edilməsinin əsas prinsipləri mövzusunda  analitik düşünə bilən, eyni zamanda problemləri müstəqil həll etmə və qərar vermə bacarıqları olan kadrlar hazırlamaqdır.

Qeydiyyat

 


×
E-Sertifika Üzrə Qeydiyyat

 


×